Gebruikte literatuur

Bruining, T & Uytendaal, E. (2009) Leren en werken met elkaar; van handelingsverlegenheid naar handelen. KPC groep.

Doorn, L. van (2008), Sociale professionals en morele oordeelsvorming. Lectorale rede lectoraat ‘Innovatieve maatschappelijke dienstverlening’. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Ende, T. M. L. van den & G. C. Jacobs. “Waarde (n) vol onderzoek. Onderzoekers en hun dilemmas in een participatief onderzoeksproject.” (2005).

Karssing, E. D. (2011). De oplossing is het probleem niet!: Reflecties op ethiek, integriteit en compliance. Nederlands Compliance Instituut.

Nederlands Jeugdinstituut. (2014). Jeugdzorg versterkt door professionalisering en  beroepsregistratie. Utrecht

Putman, Daniel.  “Psychological Courage.” Philosophy, Psychiatry & Psychology 4 (1), 1997, 1-11. From8 ProQuest Database (6/14/2004).