Opdrachten

Fontys pedagogiek 2.1

Opdracht 1

Zoek drie cases bij `Vrij zoeken` en geef aan of en waarom er in deze casus sprake is van morele moed.

Opdracht 2

Neem een casus die je aanspreekt en leg uit of de beroepshouding die hierin naar voren komt volgens jou past bij onze BOA.