Privacy en persoonsgegevens

De professionals die een casus hebben ingebracht, hebben toestemming gegeven voor het gebruiken en aanpassen van hun materiaal. De cases maken onderdeel uit van de training Beroepscode, tuchtrecht en werken met richtlijnen, die door Combinatie Jeugdzorg verzorgd wordt. Het is een training die verplicht deel uitmaakt van de SKJ registratie. Alle cases zijn geanonimiseerd en aangepast voor gebruik op deze site.